การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ระดับกลุ่ม ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

“ วิชาการงานพุทธศาสตร์ สร้างศาสนทายาทพระศาสนา”

วันที่  ๒๕ – ๒๖  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทนเดชา วัดมหาธาตุ

อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

รายละเอียตเกณฑ์การแข่งขัน

แผนผังสถานที่(newกับร.ร.เทศบาล๑)

ตารางและห้องแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๒๕๕๙(แก้ไข 14/12/59)

ประกาศสำนักงานกลุ่ม ๙ และกำหนดการ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12