ด้วยจากการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านมานั้น

เจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษาได้แจ้งในที่ประชุมว่าปีนี้ ในการจัดทำ GPA ให้โรงเรียนจัดทำใน

โปรแกรม e-Citizen เท่านั้น กลุ่มฯ จึงแจ้ง ร.ร. ในกลุ่มที่ 9ได้จัดข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ในโปรแกรม

e-Citizenประจำปีการศึกษา 2560  ตามที่ประชุมรับทราบ โดยส่งข้อมูลแบบ ศธ 01พร้อมแนบไฟล์

ข้อมูลและไลน์ใส่แผ่น CD ส่งสำนักงานกลุ่มที่ 9 หรือส่งมาทาง

e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นี้